psw hand

Bestuur | Board T.A.O.E.A.D.

(The Association Of Exorcism And Demonology)

Voorzitter | Chairman: Gert J.

Secretaris | Secretary: Simon

Penningmeester | treasurer: Gert J.

Member: Tess

Bestuur | Board P.S.W.

Voorzitter | Chairman: Gert J.

Secretaris | Secretary: Simon

Penningmeester | treasurer: Gert J.

Member: Iris

Member: Tess

 

  

Directie | Managing Board

Founder | Demonologist: Gert J.           

Co-Founder | Assistant-Demonologist: Tess

Co-Founder | Investigator: Simon   

Werk wijze

Onze werkwijze van onderzoek hebben verscheidene belangrijke factoren die het volgende bevatten:

Vooronderzoek

Naar aanleiding van een activiteit en melding hiervan beslist Paranormal Society World om in actie over te gaan. De vrijwilligers van ons team zullen een ??grondige en zeer gedocumenteerd verslag maken van het verhaal met de cliënt. De documentatie in deze fase van het onderzoek is de sleutel, omdat ons hele onderzoek is gebaseerd op de conclusies en informatie die we verzamelen. Tijdens het interview proces dat we hebben met de desbetreffende mensen. Naast het opnemen van de klant vorderingen hebben we ook kennis van een aantal andere belangrijke factoren:

• De psychologische toestand van de cliënt

• De medische toestand of medicijn gebruik (ons team stellen geen medische diagnose, raadpleeg uw huisarts of specialist)

• De omgeving waarin de activiteit werd ervaren

• De cliënten relatie met andere mensen die aanwezig zijn in de actieve locatie

• De gewoonten van de klant, zoals boeken, films of andere activiteiten die ze kunnen aangaan.

Al deze gegevens, locatie ervaring samen met eventuele historische onderzoek bekijken en bespreken we om te bepalen of er verder onderzoek nodig is. Vaak tijdens deze voorbereidende vergaderingen vinden we logisch en verklaarbare oorzaken voor de activiteit. Situaties die ons verlaten in kwestie met geen logische verklaring, plannen we een verder onderzoek. Een poging om te documenteren van de activiteit die er zich voordoen. In het geval dat we bewijs vinden, zal ons team van onderzoekers de gevonden onderzoek informatie verzamelen en zal dit overdragen aan de demonoloog voor verdere verwerking. Na het bekijken van alle informatie zullen we dit terugkoppelen aan de klant.

Onderzoek Voorbereiding

Ter voorbereiding van het onderzoek zullen de volgende punten worden na geleefd:

1.) Alle verlichting uit.

2.) Uitschakelen (alle vormen) van draadloze communicatie op locatie.

3.) Schakel alle EMF producerende toestellen of installaties uit.

4.) Voer een externe radiogolfonderzoek uit en noteer de posities van elektrische leidingen, zendmasten, en krachtige apparaten.

5.) Sluit alle open vensters en noteer elke rammelende of losse raam-en deurkozijn of vloerdelen.

6.) Stel audio / visuele apparatuur op. Wel op strategische locaties met veel aandacht voor reflecterende oppervlakken, in de buurt en rond de visuele apparaten.

7.) Stel de IR camera op.

Het Onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn onze team vrijwilligers verspreid over diverse locaties in het pand. Elke onderzoeker noteert en geeft tijdstempels (schriftelijk) aan elke activiteit. Van de kleinste beweging en ruis tot allerlei andere activiteiten. Persoonlijke gevoelens en gedachten worden ook opgenomen in het onderzoek omdat deze soms tot belangrijke informatie kan leiden. Elke onderzoeker draagt ??een horloge of klokje bij zich om de reden dat het een perfecte synchronisatie met de rest van het team en apparatuur is. Stilte wordt meestal waargenomen gedurende het grootste deel van het onderzoek proces.

Alle apparatuur die we gebruiken is ingesteld op ons onderzoekwijze. Alles wordt gefilmd zoveel mogelijk om later te bekijken en sommige momenten te kunnen herzien. Om zo zuiver mogelijk te kunnen werken. Om de informatie na het onderzoek te bekijken en te beluisteren kost heel veel tijd dus reken na een tal van weken een eindverslag.

Bij dringende problemen grijpen we ter plaatsen in. Dit wordt gedaan door een demonoloog.

De resultaten

Alle gegevens die we verzamelen op een onderzoek worden vervolgens beoordeeld en gecatalogiseerd door ons onderzoeksteam. De belangrijkste gegevens en bevindingen worden vervolgens gepresenteerd aan de opdrachtgever in persoon. Hoewel de evaluatie van bewijs enige tijd kan duren, kunnen we gerust zijn in feiten dat de gegevens die worden verzameld en gepresenteerd nauwkeurig zijn, waardoor de mogelijkheid open staat dat er naderende ontdekkingen over elke situatie in de toekomst anders of vernieuwend kunnen zijn.

Afdrukken E-mailadres

Paranormal Society World

'Vertrouwen is het vermogen het ontzichtbare te zien en het ongelooflijke te geloven.

Daardoor is P.S.W. in staat u de oplossing aan te bieden waarvan de massa denkt het onmogelijk is!'

'Confidence is the ability to see the invisible and to believe the unbelievable.

Therefore, P.S.W. can offer you the solution that the mass thinks is impossible!'

Contact

www.paranormalsocietyworld.com

Breda, Noord Brabant

The Netherlands

Telephone NON PSW | Telefoon geen PSW

GJB | Para Advice (box 19) 0909-0840 90cpm 0907 40409 150cpm

info@paranormalsocietyworld.com

 On appointment | op afspraak

We bieden hulp voor:

Paranormale fenomenen | structuren

Demonologie

Occulte

Reinigen

Hauntings

Media | radio & televisie | interview(s)

Lezingen | workshops

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok