psw hand

Bestuur | Board T.A.O.E.A.D.

(The Association Of Exorcism And Demonology)

Voorzitter | Chairman: Gert J.

Secretaris | Secretary: Simon

Penningmeester | treasurer: Gert J.

Member: Tess

Bestuur | Board P.S.W.

Voorzitter | Chairman: Gert J.

Secretaris | Secretary: Simon

Penningmeester | treasurer: Gert J.

Member: Iris

Member: Tess

 

  

Directie | Managing Board

Founder | Demonologist: Gert J.           

Co-Founder | Assistant-Demonologist: Tess

Co-Founder | Investigator: Simon   

Home

Algemene voorwaarden Paranormal Society World (non-profit) 2015
Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Paranormal Society World, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en gelden voor alle door Paranormal Society World, KvK 64059359, Breda, Netherlands

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.paranormalsocietyworld.com. Met uw bezoek aan deze Website en/of uw gebruik van de op of via deze Website verstrekte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. De toegang tot deze Website door minderjarigen is aan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers (zoals bijvoorbeeld de ouders) onderworpen. Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken en/of Informatie niet te gebruiken.

Over Paranormal Society World

Deze Website is samengesteld door de eigenaar van de website, Paranormal Society World contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor een afspraak wordt er tijd voor u gereserveerd. De afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak worden afgezegd. Is dat niet het geval dan worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Telefonische en email consulten of afstandsbehandelingen staan alleen bij een vooruitbetaling via de bank. Zodra de betaling binnen is kan de afspraak gepland worden.

U kunt rechtstreeks een afspraak maken bij Paranormal Society World via telefoon of email. Via de telefoon kan dat van maandag tot donderdag. Uitzondering bij vakantie of feestdagen. Alleen afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden, geen hulp gesprekken of andere langdurige communicatie. Hiervoor dient er een afspraak gemaakt te worden.

Over de Website

De Informatie heeft uitsluitend betrekking op het Advies en computer | ICT vlak, of dicht liggende doeleinden. Het gebruik van de Informatie is voor uw eigen rekening en risico. De Website en de Informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle Informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is Paranormal Society World probeert deze website virusvrij te houden en of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het ons dan weten via

Algemene voorwaarden Paranormal Society World (non-profit) 2015
Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Paranormal Society World, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en gelden voor alle door Paranormal Society World, websites, advies, computer hulp en andere vormen.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.paranormalsocietyworld.com. Met uw bezoek aan deze Website en/of uw gebruik van de op of via deze Website verstrekte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. De toegang tot deze Website door minderjarigen is aan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers (zoals bijvoorbeeld de ouders) onderworpen. Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken en/of Informatie niet te gebruiken.

Over Paranormal Society World

Deze Website is samengesteld door de eigenaar van de website, Paranormal Society World contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor een afspraak wordt er tijd voor u gereserveerd. De afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak worden afgezegd. Is dat niet het geval dan worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Telefonische en email consulten of afstandsbehandelingen staan alleen bij een vooruitbetaling via de bank. Zodra de betaling binnen is kan de afspraak gepland worden.

U kunt rechtstreeks een afspraak maken bij Paranormal Society World via telefoon of email. Via de telefoon kan dat van maandag tot donderdag. Uitzondering bij vakantie of feestdagen. Alleen afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden, geen hulp gesprekken of andere langdurige communicatie. Hiervoor dient er een afspraak gemaakt te worden.

Over de Website

De Informatie heeft uitsluitend betrekking op het Advies en computer | ICT vlak, of dicht liggende doeleinden. Het gebruik van de Informatie is voor uw eigen rekening en risico. De Website en de Informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle Informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is Paranormal Society World probeert deze website virusvrij te houden en of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het ons dan weten via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wijzigingen

Paranormal Society World kan de Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de website worden vermeld. De bepalingen onder “toepasselijkheid” zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Paranormal Society World of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, ook niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.

Beperking Aansprakelijkheid

Paranormal Society World aanvaardt geen aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de website - waaronder de werking en/of het gebruik van, en de informatie - waaronder het gebruik ervan.

Links naar derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Paranormal Society World kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Over u

U verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die Paranormal Society World, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.

Online Communicatie

Het is mogelijk dat berichten die u per e-mail aan Paranormal Society World verstuurt niet veilig zijn Paranormal Society World staat er niet voor in als u email met gevoelige informatie verkeert stuurt of een virus bevat. Paranormal Society World zal bij virus identificatie de email verwijderen zonder te bekijken. Indien u er voor kiest berichten per e- mail aan Paranormal Society World te versturen, aanvaardt u het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd Paranormal Society World garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan.

Paranormal Society World is vrij om een consult / ander hulp vraag niet aan te gaan met een cliënt.

Toepasselijk Recht

Onder voorbehoud van alle rechten.

Paranormal Society World - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wijzigingen

Paranormal Society World kan de Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de website worden vermeld. De bepalingen onder “toepasselijkheid” zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Paranormal Society World of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, ook niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.

Beperking Aansprakelijkheid

Paranormal Society World aanvaardt geen aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de website - waaronder de werking en/of het gebruik van, en de informatie - waaronder het gebruik ervan.

Links naar derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Paranormal Society World kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Over u

U verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die Paranormal Society World, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.

Online Communicatie

Het is mogelijk dat berichten die u per e-mail aan Paranormal Society World verstuurt niet veilig zijn Paranormal Society World staat er niet voor in als u email met gevoelige informatie verkeert stuurt of een virus bevat. Paranormal Society World zal bij virus identificatie de email verwijderen zonder te bekijken. Indien u er voor kiest berichten per e- mail aan Paranormal Society World te versturen, aanvaardt u het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd Paranormal Society World garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan.

Paranormal Society World is vrij om een consult / ander hulp vraag niet aan te gaan met een cliënt.

Toepasselijk Recht

Onder voorbehoud van alle rechten.

Print Email

Paranormal Society World

'Vertrouwen is het vermogen het ontzichtbare te zien en het ongelooflijke te geloven.

Daardoor is P.S.W. in staat u de oplossing aan te bieden waarvan de massa denkt het onmogelijk is!'

'Confidence is the ability to see the invisible and to believe the unbelievable.

Therefore, P.S.W. can offer you the solution that the mass thinks is impossible!'

Contact

www.paranormalsocietyworld.com

Breda, Noord Brabant

The Netherlands

Telephone NON PSW | Telefoon geen PSW

GJB | Para Advice (box 19) 0909-0840 90cpm 0907 40409 150cpm

info@paranormalsocietyworld.com

 On appointment | op afspraak

We bieden hulp voor:

Paranormale fenomenen | structuren

Demonologie

Occulte

Reinigen

Hauntings

Media | radio & televisie | interview(s)

Lezingen | workshops

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok